Homepage ICOS Český Krumlov Centrum ochrany lidských práv Demokracie.Krumlov.cz EU.Krumlov.cz
Homepage
Online databáze
    Evropská unie
    Lidská práva
    Sociální oblast
    Jiné
Jak vyhledávat
Jak si vypůjčit
Kde nás najdete
Partneři

Spolufinancováno Evropskou komisí
(DG Education and Culture)
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

JAK VYHLEDÁVAT


On-line databáze knihovny obsahuje jak publikace, brožury či časopisy a tématické články, tak výstupy spojené s vlastní činností o.s. ICOS jako jsou tiskové zprávy, reference v tisku, vlastní texty či publikace vydané o.s. ICOS. Materiály jsou rozděleny do tří základních tématických celků - Evropská unie, Lidská práva a Ostatní (NNO, sociální oblast a další).
Materiály v on-line databázi knihovny označené jako "volně ke stažení" (odkaz na webové stránky), "viz soubor" (soubor ke stažení) a viz "obrázek" (naskenovaný text) jsou k dispozici přímo na internetu.

Instrukce k vyhledávání v on-line databázi

ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ:
Základní vyhledávání umožňuje rychlý výběr podle zvoleného tématického okruhu:
 • Evropská unie - obsahuje základní literaturu o EU pro laickou i odbornou veřejnost včetně dalších tématicky souvisejících materiálů (časopisy, brožury, letáky, články...)
 • Lidská práva - základní lidsko-právní literatura pro laickou i odbornou veřejnost včetně dalších tématicky souvisejících materiálů (časopisy, brožury, letáky, články...)
 • Jiné (Ostatní témata) - pod tímto označením se skrývají převážně materiály k dalším tématickým okruhům, které souvisejí s činností o.s. ICOS - neziskový sektor v ČR, podpora občanské společnosti, problematika rozvoje sociálních služeb atd.
Základní výběr vyhledávání dle tématických okruhů si můžete zvolit:
1) Přímo v levém menu kliknutím na jednu z tématických položek (např. Evropská unie)
2) V rozšířeném vyhledávači v rozbalovací nabídce u kolonky "Hledat v tématech".

Při tomto základním výběru se vám zobrazí všechny materiály k danému okruhu s přihlédnutím k relevanci materiálů pro běžného uživatele - pořadí ve vyhledaném seznamu upřednostňuje publikace, brožury a časopisy, další materiály jsou zobrazovány až za těmito materiály.


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ:
Rozšířené vyhledávání slouží k další specifikaci hledaných materiálů, a to prostřednictvím následujících možností:
 • Fultextem: Vyberte prosím jednu z položek uvedených pod fultextem. Možnosti jsou následující:
  - v názvu - vyplňte přesný název požadované položky nebo jeho začátek (diakritika a velká/malá písmena nehrají roli) a klikněte na políčko "Hledat"
  - v popisu - obsahuje stručný popis položky a v odůvodněných případech i obsah. Neznáte-li přesný název či autora Vámi hledaného materiálu je jednodušší vyhledávat pomocí klíčových slov.
  - v klíčových slovech - napište hledané slovo (diakritika a velká/malá písmena nehrají roli) a klikněte na políčko "Hledat", příklad - fondy EU
  - v názvu autora - napište jméno a příjmení hledaného autora, neoddělujte čárkou (diakritika a velká/malá písmena nehrají roli) a klikněte na políčko "Hledat", příklad - Karel Čapek

 • Podle typu záznamu: V rozbalovací nabídce si zvolte jaký typ materiálu chcete vyhledávat přednostně (např. publikace a brožury, články, časopisy nebo tiskové zprávy...)
 • Podle projektové příslušnosti: V kolonce "Související s projektem" si z rozbalovací nabídky můžete zvolit materiály, které se vážou ke konkrétním projektům o.s. ICOS (vyberete-li si např. v nabídce projekt "Romové a svět kolem nás" zobrazí se vám materiály k tomuto danému projektu - články, tiskové zprávy, publikace vydané či pořízené v rámci projektu atp.
 • V rozmezí datumů: V této kolonce lze nastavit vyhledávání dle data vložení materiálu do databáze (v rozbalovací nabídce vyberte časové období, ve kterém chcete požadovanou položku vyhledávat)

Při rozšířeném vyhledávání lze označit jak jeden tak více druhů vyhledávání, čímž si snížíte množství vyhledaných materiálů jen na ty, které opravdu požadujete. Nebude-li zadáno třídění dle typu záznamu, budou se vyhledané materiály zobrazovat s přihlédnutím k jejich relevanci pro běžného uživatele - pořadí ve vyhledaném seznamu upřednostňuje publikace, brožury a časopisy, další materiály jsou zobrazovány až za těmito materiály.