Homepage ICOS Český Krumlov Centrum ochrany lidských práv Demokracie.Krumlov.cz EU.Krumlov.cz
Homepage
Online databáze
    Evropská unie
    Lidská práva
    Sociální oblast
    Jiné
Jak vyhledávat
Jak si vypůjčit
Kde nás najdete
Partneři

Spolufinancováno Evropskou komisí
(DG Education and Culture)
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

JAK SI VYPŮJČIT


PŮJČOVNÍ ŘÁD

V neziskové organizaci ICOS na Náměstí Svornosti v Českém Krumlově najdete knihovnu s pestrou nabídkou literatury. Fond knihovny je průběžně rozšiřován.

Knihovna ICOS Český Krumlov je otevřena pro veřejnost. Členem se může stát kdokoliv, bez jakýchkoliv věkových nebo profesních omezení (pouze děti do 15-ti let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče). Základní služby knihovny jsou zdarma (tj. za členství ani za vypůjčené materiály se neplatí, ostatní služby jsou zpoplatněny dle ceníku (k nahlédnutí ZDE).

Veškeré knižní materiály se půjčují na 4 týdny s možností prodloužení. Výpůjční doba všech materiálů může být prodloužena maximálně třikrát(osobně, telefonicky), není-li kniha žádána jiným čtenářem. Čtenář je povinen materiál včas a řádně vrátit, jinak je knihovna oprávněna účtovat si za každou upomínku sazbu dle ceníku. Při ztrátě či poškození vypůjčených materiálů, je člen knihovny povinen nahradit je novými či zaplatit ztrátu v plné výši ceny materiálu. Za ztracený se považuje i materiál, který není možno členem knihovně vrátit nejpozději do 15ti dnů ode dne vyzvání k jeho vrácení (v tomto případě je člen také povinen materiál nahradit výše uvedeným způsobem).

Knihovní řád ke stažení.

Materiály v on-line databázi knihovny označené jako "volně ke stažení" (odkaz na webové stránky), "viz soubor" (soubor ke stažení) a viz "obrázek" (naskenovaný text) jsou k dispozici přímo na internetu.

Podmínky členství

Členem se může stát každý, kdo se prokáže občanským průkazem či pasem. Registrace je bezplatná a není časově omezena (po dvou letech bez záznamu o vypůjčení, ale automaticky zaniká). Žádné výpůjční poplatky se neplatí. Člen má nadále povinnost hlásit bez zbytečného odkladu změny v registračních údajích.

Podpisem přihlášky ke členství v knihovně ICOS zájemce o členství potvrzuje, že souhlasí s pravidly a půjčovním řádem provozovatele knihovny ICOS Český Krumlov. Dále se zavazuje, že plnohodnotně nahradí ztracené a zničené publikace či časopisy, došlo-li k tomu jeho vinou. Souhlasí s použitím svých osobních dat (dle zákona č. 101/2000Sb) pro potřeby knihovny a její databázi. Tyto slouží jen pro potřeby knihovny a údaje nebudou v žádném případě podstoupeny třetí straně.

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

Přihlášku k registraci a členskou kartu můžete vyplnit přímo v sídle o.s. ICOS Český Krumlov.

OTEVÍRACÍ DOBA

Pravidelná otevírací doba:
  • pondělí: 9.30 - 11.30;
  • čtvrtek: 9.30 - 11.30;
Pokud Vám tato provozní doba nevyhovuje, pokusíme se Vám přizpůsobit. Domluvte si s námi individuální schůzku na tel. čísle 380 712 202.