Homepage ICOS Český Krumlov Centrum ochrany lidských práv Demokracie.Krumlov.cz EU.Krumlov.cz
Homepage
Online databáze
    Evropská unie
    Lidská práva
    Sociální oblast
    Jiné
Jak vyhledávat
Jak si vypůjčit
Kde nás najdete
Partneři

Spolufinancováno Evropskou komisí
(DG Education and Culture)
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

ONLINE DATABÁZE KNIHOVNY ICOS


Knihovna ICOS na Náměstí Svornosti čp. 2 v Českém Krumlově nabízí publikace a materiály především pro zájemce o témata související s neziskovým sektorem, sociálními službami, knihovní fond obsahuje i materiály k problematice Evropské unie či ochrany lidských práv.


V SOUČASNÉ DOBĚ (ZÁŘÍ 2014) PROCHÁZÍ KNIHOVNA ICOS I TATO ONLINE DATABÁZE KNIHOVNY, KTERÁ JE JIŽ SYSTÉMOVĚ NOTNĚ ZASTARALÁ, CELKOVOU REKONSTRUKCÍ. VĚTŠINA MATERIÁLŮ JE V DATABÁZI DOSTUPNÁ, NEPROBÍHÁ VŠAK AKTUALIZACE. AKTUALIZOVANÁ DATABÁZE BY MĚLA ZAČÍT FUNGOVAT DO KONCE ROKU 2014

On-line databáze knihovny slouží jako:
  • přehled knihovního fondu ICOS pro laickou i odbornou veřejnost
    (publikace, brožury, časopisy, letáky, tématické články),
  • archiv tiskových výstupů spojených s činností a projekty ICOS
    (tiskové zprávy, reference v tisku, vlastní texty a publikace vydané o.s. ICOS).
Jakékoliv využití a další šíření těchto informací podléhá příslušným právním normám. Jednotlivé publikace a další materiály z knihovního fondu si můžete zdarma vypůjčit přímo v sídle občanského sdružení ICOS Český Krumlov na Náměstí Svornosti čp. 2. Materiály v on-line databázi knihovny označené jako "volně ke stažení" (odkaz na webové stránky), "viz soubor" (soubor ke stažení) a viz "obrázek" (naskenovaný text) jsou k dispozici přímo na internetu. Množství publikací, brožur a letáků je také zdarma k dispozici přímo v sídle o.s. ICOS na Náměstí Svornosti. Výpůjční řád knihovny najdete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA

Pravidelná otevírací doba:
  • pondělí: 9.30 - 11.30;
  • čtvrtek: 9.30 - 11.30
Pokud Vám tato provozní doba nevyhovuje, pokusíme se Vám přizpůsobit. Domluvte si s námi individuální schůzku na tel. čísle 380 712 202.

Knihovna funguje dle zákona č.257/2001 SB o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Knihovna je evidována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem: 6196/2005.