Homepage ICOS Český Krumlov Centrum ochrany lidských práv Demokracie.Krumlov.cz EU.Krumlov.cz
Homepage
Online databáze
    Evropská unie
    Lidská práva
    Sociální oblast
    Jiné
Jak vyhledávat
Jak si vypůjčit
Kde nás najdete
Partneři

Spolufinancováno Evropskou komisí
(DG Education and Culture)
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

DETAIL ZÁZNAMU

ID: 1859
Název: Integra: integrační přístup k osobám s postižením
Popis: Příručka shrnuje informace a zkušenosti ze šesti evropských zemí v oblasti integrace osob s postižením na volný pracovní trh. Je složena ze tří částí. První část mapuje situaci osob s postižením, jejich pracovní uplatnění v zemích projektu a obsahuje příklady dobré praxe. Druhá část je zaměřena na informační kampaně, které byly uskutečněny v evropských zemích a mohou sloužit jako zdroj inspirace. Třetí část popisuje vzdělávání zástupců lidských zdrojů ve firmách a poskytuje pedagogický materiál, jakým způsobem je možné zvyšovat povědomí o problematice osob s postižením u zaměstnavatelů. Poslední část bude dokončena v srpnu 2007. Publikace je volně ke stažení.
Datum: 06.12.2007
Autor: Multikulturní centrum Praha
Vydavatel: Multikulturní centrum Praha, 2007
Typ: publikace, brožura
Dostupnost: volně ke stažení
Téma: Lidská práva
Ostatní témata
Více viz.: http://www.mkc.cz/uploaded/download/Integra%20I.pdf, http://www.mkc.cz/uploaded/download/Integra%20II.pdf