Homepage ICOS Český Krumlov Centrum ochrany lidských práv Demokracie.Krumlov.cz EU.Krumlov.cz
Homepage
Online databáze
    Evropská unie
    Lidská práva
    Sociální oblast
    Jiné
Jak vyhledávat
Jak si vypůjčit
Kde nás najdete
Partneři

Spolufinancováno Evropskou komisí
(DG Education and Culture)
Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

DETAIL ZÁZNAMU

ID: 1856
Název: Psychologie komunikace
Popis: Tato publikace se věnuje analýze mezilidké a vnitřní komunikace, přičemž analýza shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačním výměnám.Jednotlivé kapitoly rozebírají mimo jiné mediální komunikaci, poruchy komuikace, terapeutické sdělování a komunikace v inetrnetovém prostředí. Kniha také operuje s výzamem slova komunikace, jejími typy,a pojmy jako zdravá komunikace, poruchy v komunikaci a metakomunikace.
Datum: 03.12.2007
Autor: Zbyněk Vybíral
Vydavatel: Portál, 2005
Typ: publikace, brožura
Dostupnost: k nahlédnutí v kanceláři
Téma: Ostatní témata